Alt İşverenlik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Alt İşverenlik Hk.

    22 Kasım 2012

Tarihi  : 22.11.2012
İşareti : 04/5000-3557
İrtibat: ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, çalışma hayatında “Alt İşverenlik” konusunda başta 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesindeki tanım olmak üzere, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerin bildirilmesi Odamızdan talep edilmektedir.
 
Konu ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizin TOBB’a gönderilmek üzere, 27/11/2012 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası