Almanya İle İlgili Sorun Ve Çözüm Önerileri Hk - Ankara Sanayi Odası

Almanya İle İlgili Sorun Ve Çözüm Önerileri Hk

    24 Mayıs 2013

Tarihi  : 24.05.2013
İşareti : 
4/5000-2004
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına atfen, ülkemiz ile Almanya arasında imzalanan Tarımsal İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yıllık olarak yapılan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 21. Dönem Toplantısı kapsamında değerlendirilmek üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkiler, ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar, sorunlar ve çözüm önerileri talep edilmektedir.
 
Odamızca TOBB’a iletilecek rapora dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 28 Mayıs 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası