ALMAN FİRMADAN, FİRMALARA VE YEREL YÖNETİMLERE LİSANSLAMA ANLAŞMASI ALTINDA YENİLİKÇİ VERİ KORUMA YAZILIMI

    30 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-263
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Ayşe Arzu Teymuroğlu (E-posta: arzu.teymuroglu@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri kapsamında, veri koruma yönetimi ve bilgi güvenliği alanında uzmanlaşmış Alman bir firma, firmalar ve yerel yönetimler için yazılım geliştirmiştir. Yazılım, AB-Veri Koruma Mevzuatına uyumlu olarak güvenli şekilde uygun ve sürdürebilir bir veri koruma yönetiminin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunun içine kontrol edilip, gözetilebilen bir yönetim paneli de entegre edilmiştir. Söz konusu yazılım, bilgi güvenliğine ve veri korumaya yönelik olası saldırıları belirleyip, bunları yok etmeye yönelik strateji ve araçlar sunmaktadır. Web 2.0 teknolojisi, bu yazılımı diğer mevcut tüm yazılımlardan farklı kılmaktadır ve tamamen internet mimarisini esas almaktadır.

Veri koruma yönetimine ilişkin dokümantasyon, süreç esnasında otomatik olarak gelişmekle birlikte, sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilirdir. Ayrıca bu yazılım, gözetim otoritelerine, içte ve dışta denetim kabul edilebilirliğini garanti etmektedir. Kurulmuş olan yönetim paneli sayesinde, firma, dilediği zaman veri koruma ve veri güvenliğine yönelik tüm bilgilere ulaşabilmektedir.

Bu veri koruma yazılımı,25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren tüm Avrupa’da geçerli olacak yeni AB Veri Koruma Mevzuatını içermektedir.

Yazılımı geliştiren şirket, ortaklarla lisanslama anlaşması yapmak istemektedir.

Teknoloji

01003009 Veri Koruma, Depolama, Kriptografi, GÜvenlik

01006005 Ağ Teknolojisi, Ağ Güvenliği

Pazar

02006004 Veri İşleme, Analiz ve Girdi Hizmetleri

02006009 Diğer bilgisayar hizmetleri

02007015 Entegre Yazılım

02007022 Yazılım Hizmetleri

NACE

J.62.0.9 Diğer bilgi teknolojileri ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

Söz konusu teklifle ilgilenen üyelerimizin, Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü (Ayşe Arzu Teymuroğlu 4171200/1208, arzu.teymuroglu@aso.org.tr; Gülsen Çapoğlu 4171200/1211, valerie.mack@aso.org.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno