Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası - Ankara Sanayi Odası

Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali İle İlgili Tütün ve Alkol Piyasası

    23 Ocak 2012

Tarihi  : 23.01.2012
İşareti : 
4/5000-283
 
Sayın Üyemiz;
 
“Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/1/2012 Tarihli ve 6683 Sayılı Kararı” 21.01.2012 tarih ve 28180  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK AMBALAJ MATERYALİ İLE
İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI
Karar No : 6683 Karar Tarihi : 4/1/2012
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
 
A- 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un, Kurulun Çalışma Esasları, Görev ve Yetkileri başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; “4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.” hükmü kapsamında;
 
Alkollü içkiler; bira hariç cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.
 
Cam haricinde ambalaj ile üretilen alkollü içkilerin (bira hariç) 1/7/2012 tarihinden itibaren üretimi yapılamaz,
 
1/7/2012 tarihinden önce cam haricinde ambalaj ile ambalajlanarak üretilmiş alkollü içkilerin (bira hariç) toptan satıcılar tarafından teslimi 1/10/2012 tarihinden itibaren yapılamaz,
 
Cam haricinde ambalaj ile ambalajlanarak üretilmiş alkollü içkilerin (bira hariç) perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışı 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılamaz,
 
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası