Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olması Gereken Teknik Şartlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olması Gereken Teknik Şartlar Hk.

Tarihi    : 20.12.2010
İşareti   : 4/5000-4174
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Alkol Ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken  Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 18.12.2010 Tarih ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası