Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik

    30 Eylül 2015

Tarihi  : 30.09.2015
İşareti : 4/5000-2124
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik” taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 07 Ekim  2015 Çarşamba  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası