Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun Tasarısı’na ilişkin Görüşl - Ankara Sanayi Odası

Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun Tasarısı’na ilişkin Görüşl

Tarihi     :26.01.2010
İşareti    :4/5000-295
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Başbakanlığa sunulmuş olan “Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun Tasarısı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte bir örneği sunulan sözkonusu Taslak ile ilgili görüşlerinizin en geç 29.01.2010 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla 
Ankara Sanayi Odası