Akra’da Düzenlenecek Uluslararası Enerji ve Elektrik EXPO Hk. - Ankara Sanayi Odası

Akra’da Düzenlenecek Uluslararası Enerji ve Elektrik EXPO Hk.

    21 Temmuz 2011

Tarihi     : 20.07.2011
İşareti    : 05/5000-2316
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında, Akra’da Gana Enerji Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Himayesinde “1. Uluslararası Enerji ve Elektrik Expo” organizasyonunun düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Gelişme yolundaki ekonomiler arasında bulunan Gana’nın enerji ihtiyaçlarından söz edilmekte olup; bu alanda kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki işbirliğinin gereksiniminin vurgulandığı belirtilmektedir. Türk firmalarının, enerji üretimi ve dağıtım şebekelerinin tesisi alanında geniş bir tecrübeye sahip bulundukları ifade edilerek, jeneratör ve kablo imalatı, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz üretimi sahalarında faaliyet gösteren üyelerimizin söz konusu etkinliğe iştirak etmelerinden memnuniyet duyulacağı bildirilmektedir.
 
Söz konusu etkinlikle ilgili olarak “Moontrust Consult Ltd” adlı şirketten alınan mektup ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası