Akkuyu Nükleer Güç Santralinin İnşası Sırasında Açılacak İhalelere Üyelerimizin Katılımı H - Ankara Sanayi Odası

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin İnşası Sırasında Açılacak İhalelere Üyelerimizin Katılımı H

    15 Mart 2013

Tarihi  : 15.03.2013
İşareti : 4/5000-906
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, 12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti. Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”ya istinaden Mersin ili Akkuyu Sahasında “NGS kurulması çalışmalarının başlandığı ve Akkuyu NGS’nin inşa edilmesi ve işletilmesi için Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. isimli Proje Şirketinin kurulduğu bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, yukarıda zikredilen anlaşma çerçevesinde, Daire Başkanlıklarınca NGS projelerinde yerli katkıyı mümkün olduğunca artırmak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü, ilk yatırım maliyeti takriben 20 milyar dolar olan Akkuyu NGS Projesinin yaklaşık 550,000 parçadan oluştuğu, Türk şirketlerinin bu denli büyük bir Projede yer alarak tecrübe kazanmalarının, uzun vadede dünyadaki diğer NGS projelerinde de tedarikçi olabilmelerine imkan sağlayacağı ifade edilmiştir.
 
Yazıda ayrıca, Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu “Rosatom”un ve Projenin genel yüklenicisi “Atomstroyexport”un malzeme ve ekipman almak üzere açacağı ihalelere Türk şirketlerinin katılıp Projede tedarikçi olabilmeleri için internet üzerinden http://catalog.niaep.ru adresinde yer alan tedarikçi kataloğuna kayıt yaptırması gerektiği, kataloğa kayıt işleminden sonra frmalara kullanıcı adı ve şifre gönderildiği, firmaların kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak kataloğa kaydetmek istedikleri malzeme ve ekipmanlara dair bilgileri girecekleri belirtilmiştir.
 
Malzeme ve ekipmanların teknik özelliklerinin sisteme girilmesi ve 2D-3D modellemelerin yapılması konusunda Rusya’da Nizhni Novgorod Nükleer Enstitüsünde periyodik olarak belli sayıda gruplara yönelik eğitim çahşmaları yürütüldüğü, sözkonusu Enstitü’nün nükleer ekipmanların tasarımında Rusya’nın önde gelen enstitülerinden birisi olduğu, Enstitünün temel amacının NGS ve termik santral projeleri ile nükleer ekipmanların tasarımı ve üretimi olduğu bildirilmiştir.
 
Öte yandan, yazıda, 2 gün sürecek olan eğitime Odamızdan mühendislik konularında deneyimli olan 2 kişinin ve yine Odamız tarafından pilot eğitim için seçilecek, elektrik-elektronik sanayi veya makine sanayi alanında deneyimli bir üretici firmanın katılmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir.
 
Bu eğitimi izleyen dönemde Odamızdan Rusya’daki eğitime katılan uzmanlarımız, firmalarımıza kataloğa kayıt sırasında karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik yapacak olup, Türk firmalarının Akkuyu NGS Projesinde mümkün olan en yüksek derecede yer alabilmesi ıçin ihalelerden ve tedarikçi kataloğundan haberdar olması ve kataloga kayıt esnasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili bilgilendirilmeleri konusunda Odamız katkı sunacaktır.  
 
Yazıda devamla, Akkuyu NGS Projesi kapsamında yapılacak ihalelerin Rosatom’un Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şu an yürürlülükte olan ihale mevzuatına uygun olarak yapılmakta olduğu, bahsi geçen kataloga kayıt yaptıran firmaların Rosatom’un başka ülkelerde yaptığı NGS’ler için açılacak ihalelere de katılabileceği, ihalelerin aşağıdaki adreslerden takıp edilebileceği bildirilmiştir.
 
http://www. akkunpp.com/index.php
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde;
 
Rusya’da yapılması planlanan eğitime katılması için Odamız tarafından belirlenen  mühendislik konularında deneyimli olan 2 uzmanın yanısıra, Rusya’da gerçekleştirilecek eğitime katılım sağlayabilecek elektrik-elektronik sanayi veya makine sanayi alanında yeterli deneyime sahip bir üretici firmanın belirlenmesi için bu konudaki taleplerinizi en geç 22.03.2013 tarihine kadar firma ismi, ilgili kişi ve irtibat bilgilerini de vererek Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Detaylı Bilgi İçin: ASO Teknik Uzmanı Caner HASTAŞ/417 12 00-1112
 
Ek: