AKILLI İHTİSASLAŞMA YATIRIMLARI İÇİN AVRUPA STRATEJİK KÜME ORTAKLIKLARI – EUROPEAN PARTNERSHİPS FOR SMART SPECİALİSATİON” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

    30 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-251
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Valerie Mack(valerie.mack@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı‘ndan (KOSGEB) alınan yazıda, ulusal koordinasyonunu yürüttükleri ve ulusal katkı payının ödenmesi ile izleme ve değerlendirmesinden sorumlu oldukları Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın< (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları – European Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısının yayınlanmış olduğu, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilerin ekteki dokümanda yer aldığı bildirilmektedir.

Ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB öncelikleri arasında yer aldığından söz konusu çağrıya yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin KOSGEB’e iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ((Valerie Gülsen MACK Tel: 4171200/1211, E-posta: valerie.mack@aso.org.tr, Ayşe Arzu TEYMUROĞLU Tel:4171200/1208 E-posta: arzu.teymuroglu@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Bilgi notu (3 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno