Akdeniz Ülkelerı Teknoloji Transfer Çalıştayı - Ankara Sanayi Odası

Akdeniz Ülkelerı Teknoloji Transfer Çalıştayı

    21 Eylül 2012

Tarihi  : 21.09.2012
İşareti : 05/5000-2969
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Üniversite – Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’ndan alınan bir yazıda, Ege Üniversitesi ve ÜSİMP işbirligi ile, 17-18 Ekim 2012 tarihleri arasında, “Akdeniz Avrupa’sında Teknoloji Transferi” çalıştayı düzenleneceği bildirilmektedir. Akdeniz Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştayın ilk gününde ülke örneklerinin tanıtılacağı, ikinci günde ise arama konferansının yapılacağı belirtilmektedir.
 
Amacı; benzer kültür, coğrafya, sosyo-ekonomik koşullar ve dolayısı ile benzer sorunlara sahip ülkelerin Teknoloji Transferi konusundaki deneyimlerinden yararlanılması, uygulamalarının karşılaştırmalı değerlendirmesi ve verimliliği arttırmaya yönelik araçlar geliştirilmesi olan etkinliğin taslak programı ekte  yer almaktadır. Çalıştaya katılımın ücretsiz olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası