Akdeniz Havzası İşbirliği Forumu (8-10 Temmuz 2009, Atina) - Ankara Sanayi Odası

Akdeniz Havzası İşbirliği Forumu (8-10 Temmuz 2009, Atina)

Tarihi     : 18.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 2303
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Yunan İş Konseyi’nin karşı kanat kuruluşu SEV (Yunanistan Girişimciler Federasyonu) tarafından 8-10 Temmuz 2009 tarihlerinde Atina’da başta Akdeniz havzasında yer alan ülke işadamlarını bir araya getirmek amacıyla bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir. Toplantıya halihazırda 26 ülkeden farklı sektörlerde 355 firmanın kayıt yaptırdığı iletilmektedir. Ülkelerin sırasıyla Almanya, Belçika, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, israil, İsviçre, İtalya, Lübnan, Malta, Mısır, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Suriye, Tunus, Ürdün, Yunanistan olduğu bildirilmektedir. Firma listesi ekte yer almaktadır.

Toplantının açılış bölümünde Akdeniz Odalar Birliği (ASCAME) Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş’ın hitabının yer aldığı ifade edilmektedir. Firmalar arası ikili görüşmelere ilave olarak ortak yatırım için partner arayışı, proje için finansman arayışı olan firmalar için 9 Temmuz 2009 günü 16:45 – 18:30 saatleri arasında bir bölüm ayrıldığı belirtilmektedir. Toplantı programı da ekte yer almaktadır.

Söz konusu ziyarete ve çalışma yemeğine katılmak isteyen üyelerimizin buna ilişkin teyitlerini online kayıt olarak SEV’e (http://www.athensmedforum.gr/) iletmeleri gerekmektedir. Toplantı katılımı ücretsiz olarak belirtilmektedir.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası