AIESEC Gençlikte Değişim Projesi - Ankara Sanayi Odası

AIESEC Gençlikte Değişim Projesi

Tarihi   : 12.04.2013
İşareti   : 08/5000   
 
Sayın Üyemiz,
 
AIESEC’ten (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) alınan yazıda; 113 ülkede faaliyet gösteren AIESEC’in topluma pozitif etki edebilmek için gençlerin kendi potansiyellerini keşfedecekleri ve geliştirecekleri bir platform olduğundan bahisle Ankara’daki üniversite öğrencilerinin katılabileceği ve girişimcilik üzerine eğitimler alarak, aldıkları eğitimler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında staj yapma imkanına kavuşacakları bir projenin yürütüldüğü bildirilmiştir.
 
AIESEC ilgili proje kapsamında sponsorlara ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir.  Konu hakkında detaylı bilgilere ek’te yer alan linkler üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
Destek vermek isteyen üyelerimizin bilgilerine sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası