Aidat Borçları Cezalarına Af Geldi - Ankara Sanayi Odası

Aidat Borçları Cezalarına Af Geldi

  Aidat Borçlarının Cezalarına Af Geldi
 

28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanunun 31.maddesine göre, bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde Odamız üyelerinin aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde, bu borçlardan doğan gecikme zamları kendilerinden tahsil edilmeyecek ve tamamen silinecektir.   

 
 Aidat Gecikme Zamları Affına İlişkin Kanun 
 
5838 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
MADDE 31 –18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
 “GEÇİCİ MADDE 16 –Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir.” hükmündedir. 
 

İrtibat Bilgileri