Ahşap Malzelelerin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Ahşap Malzelelerin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Tarihi  17.08.2015
İşareti : 05/5000-1843
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir yazısına atfen ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Temmuz ayına ait 7 bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.
 
Yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarihi ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.
 
Konuyu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası