AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISPM-15 STANDARDI HK - Ankara Sanayi Odası

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISPM-15 STANDARDI HK

    5 Mart 2010

Tarihi     :  05 .03.2010
İşareti    :
  4/5000- 786
Yanıt      :  ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Almanya, Letonya, Ukrayna Bitki Sağlığı Koruma Servisleri ile ABD resmi makamlarının talepleri üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, firmaların, yaptıkları ihracatlarda kullandıkları ahşap ambalaj malzemelerinin Uluslararası Bitki Sağlığı Standartlarına (ISPM-15) uymalarının istendiği belirtilmiştir.  
 
Yazıda devamla, bahsekonu ısıl işlerinde yararlanmak üzere, ahşap ambalaj malzemesi ISPM-15 işaretleme (ısıl işlem yapmak suretiyle ISPM-15 damgası vurabilme) yetkisi alan 485 firmanın ünvanları ile iletişim bilgilerine, tttp://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_listesi.html dizininden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası