Ağır ve Tehlikeli İşler Hk. Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Ağır ve Tehlikeli İşler Hk. Tebliğ

Tarihi     :30.03.2010
İşareti   : 08/5000-1049
 
Sayın Üyemiz, 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 9 Mart 2010 tarihli 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’e http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/03/20100309-14.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası