AFRİKA YATIRIM VE İLİŞKİLER FORUMU - Ankara Sanayi Odası

AFRİKA YATIRIM VE İLİŞKİLER FORUMU

    29 Kasım 2016

İşareti : 05/5000-2317

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, 3-5 Aralık 2016 tarihleri arasında Cezayir’de Afrika Yatırım ve İlişkiler Forumu’nun düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Söz konusu Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.rdv-alger.com internet adresinden ulaşılabileceği husununu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası