AFRİKA İş Konseyleri Anketi - Ankara Sanayi Odası

AFRİKA İş Konseyleri Anketi

    6 Şubat 2015

Tarih: 09.02.2015
İşareti: 05/5000-318 
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığımız tarafından yürütülen Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında yapılan çalışmaların daha faydalı olabilmesi ve Türkiye ticaretinde Afrika ülkelerinin payının artırılmasında özel sektörün daha etkin rol alabilmesi için Afrika ülkelerinde yeni iş konseylerinin kurulmasının planlanmakta olduğu bildirilmektedir.
 
Bu doğrultuda, Türkiye ile Büyükelçiliğimiz bulunan ve/veya İş Konseyi Kurulma talebi DEİK’e ulaşan Benin, Burkina Faso, Botsvana, Çad, Gine, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Madagaskar, Mozambik, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve ülkeleri ile oluşturulacak iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü ifade edilmektedir.
 
İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülkeler ile Afrika Koordinatörlüğü çatısı altında İş Konseyleri kurulması konusunda hazırlanan anket formunun      2 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (Tel: 0212 339 50 70, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası