Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı - Ankara Sanayi Odası

Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı

    5 Şubat 2016

Tarihi         02.02.2016
İşareti        : 05/
5000-224
İrtibat        : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Büyük Göller Bölgesi (ABGB) Özel Temsilciliği, ABGB Uluslararası Konferansı İcra Sekreterliği ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Kinşasa’da “Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı’nın gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca söz konusu Konferansın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yanında Afrika Barış ve İşbirliği Çerçeve Antlaşmasını imzalayan diğer 12 üye ülkeyi (Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kenya, Ruanda, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya) kapsayan bir yapıda gerçekleşeceği ve bölgede ilk olma özelliğini taşıdığı ifade edilmektedir.

Anılan Konferansın, bölgenin dönüşümü için yatırımları harekete geçirmek, bölgesel istihdamı ve verimliliği artıracak kritik önemdeki yatırımlara ivme kazandırmak, bölgesel pazarların bölge içi ticaret yanında dış piyasalarla güçlü bağlantısını sağlamak, yatırımlara yüksek getiri yanında bölgesel refahın yaratılması ve yayılmasına zemin oluşturmak amaçlarını güttüğü belirtilmiştir.

Bahse konu Konferansın hedeflerinin, ekte yer alan tanıtım dokümanlarında da belirtildiği üzere, katılımcılar için diyalog ve deneyim paylaşımı işlevi görmesi, sunduğu platform aracılığıyla, söz konusu ülkelerde yatırımların desteklenmesi için oluşturulan kurumsal ve düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi sunumunu gerçekleştirmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi için taraflar arasındaki diyalog süreçlerini geliştirmesi ve bölgede sorumlu iş yapma anlayışını oluşturması olduğu belirtilmektedir.

Yatırım Konferansı ile ayrıca, bölgede gelişen ve belirginleşen uzun vadeli yatırım imkânları hakkında farkındalık sunulmasının, kapsayıcı ve sorumluluk anlayışına uygun iş yapacak yatırımcılara hazır finanse edilebilir yatırım projelerinin tanıtılmasının ve potansiyel yatırımcılarla yatırım projesi sunucu taraflarının tanıştırılmasının amaçlandığı bildirilmekte, ayrıca, kamu-özel sektör ortaklığı modeline (PPP) yönelik destek ve teşvik çalışmalarının da bahsedilen konferans ile gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.psicinvest.com/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası