Afrika Anket Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Afrika Anket Hakkında

 

Tarihi     : 08.07.2008
İşareti    : 5/5000 – 2989

Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; 18-21 Ağustos 2008 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından Sayın Abdullah Gül’ün himayesinde düzenlenecek olan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi kapsamında 18-20 Ağustos tarihleri arasında “Türkiye-Afrika İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu forum çerçevesinde DEİK tarafından katılımcılara bir dizi yayın hazırlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu yayınların temel amacının Afrika’da Türkiye’nin varlığını artırmak için yapılabilecekleri değerlendirmek ve Türk iş dünyasının hangi ülkelere, hangi sektörlere, hangi metotlarla ve nasıl yönelmesi gerektiğine açıklık getirmek olduğu bildirilmektedir.

Türk iş dünyasının Afrika’daki varlığını artırmak amacıyla yürütülen bu çalışmaya destek olmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan anketi doldurarak 21 Temmuz 2008 Pazartesi gününe kadar ntaran@deik.org.tr adresine ya da 0212 270 30 92 faksa iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası