Afrika Altyapı Forumu İkinci Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Afrika Altyapı Forumu İkinci Toplantısı

Tarihi   :  16.09.2009
İşareti    : 5/5000 – 3391
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsala Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Fas’ın Marakeş kentinde Afrika Kalkınma Bankası’nın işbirliğiyle “I-conferences” tarafından “Afrika Altyapı Forumu Uluslararası Konferansı’nın ikinci toplantısının 29-30 Ekim 2009 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede,ülkemizin anılan etkinliğine “konuk ülke” sıfatıyla davet edilmek istendiği, özellikle “Ulaşım Altyapılarında Kamu Ortaklıklarının ve Özel İştiraklerin Özendirilmesi” konusunun işleneceği toplantıda Afrika’nın çeşitli ülkelerinden 30 tanınmış uzman ve kamu görevlisinin kıtadaki yol, tren yoklu, liman ve havalimanı projelerinde kamu ve özel sektör arasında ortaklığı güçlendirecek strateji ve girişimleri tartışacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği ile ahiren temasa geçen “I-conferences” kuruluşunun bağlı bulunduğu “Success Publications”ın Başkanı Hassan Aaoui tarafından anılan konferansta katılımın Kuzey, Güney ve Orta Afrika’da varlığını geliştirme arzusundaki Türk alt yapı şirketlerine fayda sağlayacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Davet mektubu ile etkinlik programının bir örneği ekte yer alan söz konusu konferansa katılmak isteyen üyelerimizin taleplerini en geç 05.10.2009 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 218 22 09) iletilmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası