AFGANİSTAN/USAID Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği - Ankara Sanayi Odası

AFGANİSTAN/USAID Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği

Tarih: 23.07.2013
İşareti: 05/5000-2730
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından birçok bölgede, ülkede ve sektörde ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kamu-özel ortaklıkları geliştirmek üzere bir Küresel İttifak Kalkınma Programı başlatıldığı ifade edilerek anılan Ajansın Kabil Ofisi yetkililerince tarım ürünleri işleyen, üreten, ithal eden ve perakende satışını yapan Türk firmalarının belirlenmesi ve bahse konu Program kapsamında USAID tarafından sağlanacak fonlardan yararlanmak üzere Afgan firmalarla işbirliği yapmak isteyecek Türk şirketlerinin USAID’e bildirilebileceği hususu yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası