Afganistan Üzerinden Sevkedilen Ticari Yükler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Afganistan Üzerinden Sevkedilen Ticari Yükler Hk.

    27 Temmuz 2011

Tarihi     :27.07.2011
İşareti    :04/5000-2374
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Karaçi üzerinden Afganistan’a sevkedilen ticari yüklerde sahte evrak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Pakistan Temyiz Mahkemesi’nin sevkiyatlarının 26 Şubat 2011 tarihinden, 28 Mart 2011 tarihine kadar durdurulduğu, kaçakçılığı önleyebilmek için de Federal Gelir Kurumu (FBR)’ndan tedbir almasının istendiği belirtilmektedir. FBR’nin yetkiyi Pakistan’da ticari taşımaları organize eden yarı kamu, yarı özel nitelikli National Logistic Cell (NLC)’e verdiği, NLC’nin de anlaşmalı olduğu 32 nakliyecinin mevcut taşıma sözleşmelerini feshettiği, bütün sorumluluğun nakliyecilerin üzerinde olduğu ve sadece 4 nakliyecinin imzaladığı yeni bir sözleşme hazırladığı anılan yazıda ifade edilmektedir.
 
Yazıda, 26 Şubat 2011 tarihinden itibaren, Karaçi Limanı’nda yaklaşık 15.000 konteynırın biriktiği ve sevkiyatların başlatılmasından itibaren, günlük 50-100 adet TIR ile limandan çıkışlar başlamış olmakla birlikte, önceliğin gıda malzemelerine verildiğine değinilmiş, uygulama şeffaf ve öngörülebilir olmadığından, bazı firmalarımızın konteynırlarının Şubat ayından beri, bazılarınınkinin de  Nisan ayından beri taşıyıcı bulunamadığı gerekçesiyle, Karaçi Gümrüğü’nde beklemekte olduğu ve ilave demuraj masrafları yüklendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, şikayetler ve girişimler üzerine, FBR tarafından yetkinin geri alındığı, Gümrüğe, malın gümrük bedelini karşılayacak miktarda Banka Garanti Mektubu vermeleri ve bazı belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla, tüm nakliyecilere taşıma imkanı sağlayacak bir sisteme geçiş için çalışmalar yapıldığı bildirilmektedir. Ayrıca demiryolu nakliyesinin de devreye sokulacağı belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede, firmalarımızın dikat etmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmaktadır:
 
-Tek konşimentoya fazla miktarda konteynır bağlanmaması,
 -Küçük konteynırların tercih edilmesi,
 -Afgan transit taşımacılığında deneyimli, büyük, güvenilir, mümkün olduğu takdirde de Türkiye’de temsilciliği olan nakliye firmalarıyla çalışılması, 
-Mal yola çıkmadan önce rotanın güvenlik durumunun sorulması ve ona göre rotanın yönlendirilmesi,
-Mal yola çıkmadan önce belgelerin ilgili makamlardan onay, vb. işlemlerinin tamamlanması,
-NATO projeleri için malların bu statüde gönderilmesi,
-Bozulabilir gıda ürünlerinin özel statüde gönderilmesi,
-Karaçi Limanı’ndaki tıkanıklık çözülünceye kadar mümkünse alternatif rotaların veya demiryolu gibi alternatiflerin tercih edilmesi
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası