Afganistan-Usaid Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği - Ankara Sanayi Odası

Afganistan-Usaid Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği

Tarih: 24.06.2013
İşareti: 05/5000-2347
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından birçok bölgede, ülkede ve sektörde ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kamu-özel ortaklıkları geliştirmek üzere bir Küresel İttifak Kalkınma Programı (Global Alliance Development Program) başlatıldığı ve programın piyasa geliştirme, geliştirilmiş tedarik zincirleri ile inovasyonun, girişimciliğin, iş geliştirmenin, özel sektörün yatırımlarının ve finansmanının teşviki konularına odaklandığının belirtildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, USAID Kabil Ofisi yetkililerince, tarım ürünleri işleyen, üreten, ithal eden ve perakende satışını yapan Türk firmalarının belirlenmesi ve Küresel İttifak Kalkınma Programı kapsamında USAID tarafından sağlanacak fonlardan yararlanmak üzere Afgan firmalarla işbirliği yapmak isteyecek Türk şirketlerinin USAID’e bildirilmesi konusunda yardım talep edildiği ifade edilmiştir.
Söz konusu hizmetten yararlanabilmek için, Afgan firmalarla iş ortaklıkları kurma konusunda istekli olabilecek üyelerimizin, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine taleplerini bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Tel:  +90 (312) 218 20 00
Faks: +90 (312) 218 22 09
İnternet Adresi: www.tobb.org.tr