Afganistan Merkez Bankası Hk. - Ankara Sanayi Odası

Afganistan Merkez Bankası Hk.

    14 Haziran 2012

Tarihi  : 14.06.2012
İşareti : 4/5000-2018
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’na Afganistan Maliye Bakanlığı tarafından kalkınma ortaklarına gönderilen yazıya atfen; yabancı şirketlerin Afganistan’da üstlendikleri işlere dair teminat mektuplarını kendi ülkelerindeki bankalarda düzenleterek Afgan makamlarına sunduğu, teminat mektubunu düzenleyen yabancı bankaların ise Afganistan Merkez Bankası ile muhabir ilişkisinin bulunmadığı belirtilmektedir.
 
Bu durumda, yüklenici firmaların temerrüde düşmesi halinde Afgan Merkez Bankası’nın teminatı tahsil etmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla teminat mektupları hakkında bir endişe ortaya çıktığı, bu nedenle yüklenicilerin temerrüde düşmesi riskinin önüne geçilebilmesi için Afganistan Merkez Bankası’nın teminat mektuplarının ya Afganistan’daki yerel bankalardan birinde düzenletilmesini ya da teminat mektubunu düzenleyen yabancı bankanın Afganistan’da faaliyet gösteren yerel bankalardan biriyle muhabir ilişkisi bulunduğunun teyit edilmesini önerdiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla,bu hususların başta diğer Afgan Bakanlıkları olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığı ve müteakip işlemlerin bu çerçevede yapılmasının gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası