Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamınd - Ankara Sanayi Odası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamınd

    4 Ekim 2011

Tarihi     : 04.10.2011
İşareti    : 4/5000-2995
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 04.10.2011 tarih ve 28074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası