Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması - Ankara Sanayi Odası

Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması

Tarihi   : 08.07.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : www.afad.gov.tr         Tel:0312.2582323/1709-1659
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, Başbakanlık  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gelen yazıda, “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması’’ düzenlediği ifade edilmiştir.
 
Yarışma, doğal afetlerin sıklıkla meydana geldiği ülkemizde, afetten etkilenenlerin hızlı bir şekilde normal hayatlarına döndürülmesini sağlamak amacıyla afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olan geçici barınma ünitelerinin hızlı bir şekilde yerine ulaştırılması ve kurulmasına yönelik afet öncesinde yapılan planlamalar kapsamında düzenlenmekte olduğu ifade edilerek, yeni tasarım yaklaşımlarını özendirmeyi amaçlayan ve daha sonraki planlama çalışmaları için temel oluşturması düşünülen bir fikir yarışması olduğu bildirilmiştir.
 
 Söz konusu  yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye AFAD kurumsal web sitesinden  www.afad.gov.tr  ve  http://yarisma.afad.gov.tr  adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası