Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Hk.

    23 Mayıs 2013

Tarihi  : 23.05.2013
İşareti : 4/5000-1996
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yazısına atfen, Başkanlıkca düzenlenmekte olan “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması”nın devam eden süreçlerinde destekleyici kuruluşlara ihtiyaç duyulduğu belirtilerek yapılan çalışma hakkında tüm üye kuruluşların bilgilendirilmesi ve sponsor olunması talep edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası