AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİK TASLAĞI HK. GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

AEROSOL KAPLAR YÖNETMELİK TASLAĞI HK. GÖRÜŞ TALEBİ

    15 Aralık 2017

Sayı : 04/5000-3376
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@asoorg.tr)
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Aerosol Kapları Yönetmelik taslağının https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin yine aynı sitede yer alan değerlendirme formunun doldurulması suretiyle TOBB’ a iletilmek üzere Odamıza (ticaret@aso.org.tr) 19.12.2017 tarihine kadar gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası