ADR Mevzuat Bilgi Toplantısı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

ADR Mevzuat Bilgi Toplantısı Hakkında

    13 Mayıs 2015

Tarihi  : 06.05.2015
İşareti : 
4/5000-1113 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınmasının gerekmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Belirtilen yönetmelik hükümleri ve bağlantılı diğer mevzuat ilgili firmalara bir çok yeni yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yam sıra mevzuatın uygulamasında da sektörde bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiş ve bu ihtiyaç Birlik tarafından  daha önceki düzenlenen bilgilendirme eğitimleri sırasında ortaya çıktığı bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, muhtemel idari yaptırımların önüne geçmek amacıyla, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması, depolanması, ambalajlanması vs. ilgili ulusal mevzuat hakkında bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 21 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul TOBB Hizmet Binasında 9:30-17:00 saatleri arasında bir toplantı düzenlenmesi planlanma olduğu, katılım azami 100 kişi ile sınırlı olmakla birlikte katılım listesi başvuru öncelik sırasına göre belirleneceği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda; söz konusu toplantıya  katılmak isteyen üyelerimizin isim, ünvan,kurum/şirket ve iletişim (telefon ve e-posta) bilgilerinin 16 Mayıs 2015 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazılı olarak ahmat.karakas@tobb.org.tr  e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası