ADR HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

    26 Şubat 2018

İşareti : 04/5000-530
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden (IRU) alınan bir yazıya atfen; IRU Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantı gündeminde; IRU nezdinde yürütülen tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin muhtelif konular görüşülecektir. Bu kapsamda aşağıdaki konularda Odamızın görüşleri talep edilmektedir.

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU tipi araçlarda ADR 9.1.2.2. hükümlerine göre tip onayı verildikten sonra bir “Uygunluk Beyannamesi” verilmesi suretiyle, ilk dönem yapılması gereken muayenelerden muaf tutulması
ADR 9.2.2.2.2. hükümlerine uygun olarak ilave koruma şartlarına haiz araçlar ile ilgili olarak “panel van” tanımı kullanılmaktadır. Tanım itibariyle panel van, azami kütlesi 3,5 tonu aşan araçlara denmekte olup 9.2.2.2.2. hükmündeki “panel van” teriminin çıkarılarak, yerine “kutu şeklinde kendinden destekli gövdeye sahip komyonlar/yük araçları” eklenmesi
Elektrik motoru ile çalışan araçların tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına ilişkin düzenlemelerin belirlenmesi
Pilli/bataryalı olan kargo taşıma birimlerinin ve UN 3536 maddesinde bir düzenleme ile 9 no.lu etiket ile işaretlenmesi

Görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini 26 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (ticaret@aso.org.tr) e-posta yoluyla iletebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno