ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş - Ankara Sanayi Odası

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş

    16 Nisan 2016

Tarih: 15.04.2016

İşareti: 05/5000-906

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararları doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır.

Aynı yazıda, 9-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısı’nda (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Odamızın görüşü talep edilmektedir:

– Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride; Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (LPG) yakıt olarak kullanıldığı tehlikeli mal taşıyan araçlar için yakıt kapasitesi belirlemeye yönelik bir öneride bulunulmuştur. “Gazların taşınmasıyla ilgili muafiyetler” başlıklı ADR 1.1.3.2 (a) bölümünün sonuna, sabit tankların yakıt kapasitesinin ADR 1.1.3.3 (a) bölümündeki yakıt limitlerinden daha fazla olamayacağının eklenmesi,

-Kömür ve Linyit Birliği tarafından sunulan öneride, ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan UN 1361 ve UN 3088’e yeni bir özel hüküm eklenmesi ve eklenecek olan özel hükümle Sınıf 4.2, Paketleme Grubu III sınıflandırma özelliklerine uygun taş kömürü, kok ve antrasitin taşınmasının ADR hükümlerine tabi olmaması,

-Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından sunulan öneride ADR Sürücü Sertifikası (SRC 5) olmayan şoförlerin taşıma ünitesi başına taşınabilecek tehlikeli madde muafiyetleri ve onun hesaplanmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları, bu nedenle farklı göndericilerden aldıkları muaf miktardaki tehlikeli maddelerin toplamının muaf miktarı aşabildiği belirtilmiş olup, bu sorunu çözme amacıyla tehlikeli madde taşıma zincirindeki bütün tarafların ADR 1.3 ’e uygun eğitim alması ve muaf miktarda tehlikeli madde taşındığında taşıma evrakındaki muaf miktarların şoförlerin de anlayabileceği bir şekilde yazılması.

Bu çerçevede, yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşleri olan üyelerimizin en geç 21 Nisan 2016 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne  yazılı ve e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası