ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Talebi Hk - Ankara Sanayi Odası

ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Talebi Hk

    18 Ekim 2017

İşareti : 03/5000-2778
Konu :ADR Çalışma Grubu Toplantısına
Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu anlatılmaktadır.
Aynı yazıda, 6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısında (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Odamız görüşleri talep edilmektedir:

– İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride, boğucu (asfiksant) gazların taşınmasında sürücüyü korumak için yük bölmesi ve sürücü kabini arasında gaz değişiminin önlenmesi ve örtülü araçlarla da bu gazların taşınabilmesi teklif edilmiştir.

-İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride, 9.2.2.2.2’nin en son cümlesindeki “panel van” ifadesinin “kutu-şekilli kendiliğinden-destekli gövdeli kamyonlar” ifadesi ile değiştirilmesi talep edilmektedir.

-İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride, araçlara uygulanan hükümlere ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla 9.2.1.1’deki Tabloya ekleme yapılması teklif edilmektedir.

-İsviçre Hükümeti tarafından sunulan öneride, elektrik motorlu araçların tehlikeli mal taşımacılığında kullanımının nasıl olması gerektiğine ilişkin Çalışma Grubundan görüş talep edilmektedir.

-Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride, 9.2.2.2.1’deki “Kablolar” kısmında yer alan ISO 16750-4:2010 ve ISO 16750-5:2010 standartlarının uygulanamayacağı ifade edilmekte ve bu standartların metinden çıkartılması talep edilmektedir.

Almanya Hükümeti tarafından sunulan öneride EX/II ve EX/III araçların onaylanması için 9.3.4.2’ye gövdenin ısı yalıtımının sağlanmasına yönelik eklemeler ile eklemelerin kabul edilmesi halinde 1.6.5’e mevcut metne göre üretilen araçların kullanılabilecekleri tarihin belirtildiği yeni bir geçici hüküm önerilmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili üyelerimiz görüş ve önerilerinin Odamıza en geç 19 Ekim 2017 tarihine kadar e-posta yoluyla (ticaret@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası