ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA

Tarihi : 10.10.2016

İşareti : 4/5000-1980

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alman bir yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alman kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirilmekte ve güncellenmekte olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda, 8-11 Kasım 2016 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısında (WP.15) görüşülmek üzere aşağıdaki konuda görüş talep edilmektedir:

– Birleşik Krallık tarafından sunulan öneride; Avrupa’da bir çok aracın iki sürücülü olarak taşıma işlemine başladığına ancak bir aracın herhangi bir anda resmi olarak bir sürücüsü olduğunu, diğer sürücününde o esnada ekip üyesi olduğunu ve bu üyenin 7.5.1.1 ve 7.5.1.2 maddesinde ve 7.5.2.2 hükümlerinde “sürücü” ifadesinin yanına “ve araç ekibi üyesi” ibaresi eklenmesi süretiyle ilgili kısımlardaki anlam boşluğunun kaldırılması ve bu sayede ADR 1.10.1.4 maddesindeki güvenlik hükümlerinin devamlılığının sağlanmasının teklif edildiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş ve önerilerinizin  en geç 13 Ekim 2016 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası