Adliyelerde ve Yargıda Görev Yapan Tüm Bilirkişiler Derneği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Adliyelerde ve Yargıda Görev Yapan Tüm Bilirkişiler Derneği Hk.

    26 Nisan 2011

Tarihi    : 25.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1406
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;      
 
Adliyelerde ve Yargıda Görev Yapan Tüm Bilirkişiler Derneği’nden (AYBİL-DER) alınan bir yazıda; Ülkemizde yargının önemli bir unsuru olan Bilirkişilik Müessesesi mensupları tarafından, adaletin tecellisi ve yargının çabuklaştırılması için değişik meslek mensuplarınca kurulmuş bulunan, Adliyelerde ve Yargıda Görev Yapan Tüm Bilirkişiler Derneği’nin ülke genelinde ve tüm adliyelerde yargı çerçevesinde faaliyete geçmiş olduğu ifade edilmektedir.
 
Adalet Komisyon Listesine kayıtlı Muhtelif Meslek Mensupları Uzman Bilirkişiler tarafından, 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 293/1 maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 67/6 maddesi hükümlerine göre her şahıs ve kuruluşun dava konusu olay ile ilgili olarak bilimsel müteala ve görüş alma haklarının olduğunu bildirilmektedir.
 
Davalı veya Davacı olarak taraf olduğunuz Ceza ve Hukuk Davalarında ve Savcılık Soruşturmalarında;
 
– Yeminli Mali Müşavir, Uzman Bankacı ve Emekli Sayıştay Denetçisinden (Defter ve Belge üzerinde ve Ticari Mali Konularda Bilimsel Mütalaa)
– Uzman Denetçi, İşletme ve Yöneticilerden, Üniversite Hocalarından (Bilimsel Mütalaa ve Sözleşme, Akit ve Anlaşmazlıklar Tespiti)
– İnşaat, Elektrik, Makine Mühendisinden (İnşaat Tespiti ve Malzeme Analizi vs. Teknik konularda)
– Kriminalistik ve Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanından (İmza, Yazı ve Belge Tetkiki)
– İş Güvenliği Uzmanından (Kusur Oranları Tespiti)
– Uzmanından Tazminat ve Aktuerya Hesabı gibi konularda
 
Derneklerine müracaat edilir ise 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakeneleri Kanunu yasası gereği Bilimsel Mütalaa ve Görüş verebileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası  
  
 
Müracaat Adresi:
Kennedy Cad. 23/9 Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 0(312)419 93 02-419 93 04
Gsm: 0(532)215 84 86
0(535)748 30 31
0(532)610 04 01