ACİL / Tayvan Firmalarıyla İkili İş Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

ACİL / Tayvan Firmalarıyla İkili İş Görüşmeleri

Tarihi     :  29 .04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1742

Yanıt      :
dim@aso.org.tr
  

Sayın Üyemiz, 

Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu’nun Odamızla gerçekleştirdiği görüşmelerde, Tayvan’dan ülkemize gelecek olan bir ticaret heyetinin Odamız firmaları ile de biraraya gelerek, ikili iş görüşmeleri yapmak arzusunda olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 8 Mayıs 2009 tarihinde 10.30 – 13.30 saatleri arasında ASO I. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nde ikili iş görüşmeleri organize edilecektir.

Tayvan firmaları ile elektronik, tekstil, yenilenebilir enerji, makina, lojistik ve LCD alanlarında İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Makina ve kimya sektörlerinde de çok büyük gelişme gösteren Tayvan’ın, özellikle yarı-iletkenler ve likit kristal görüntü (LCD) birimlerinin üretimlerinde dünyada çok üst sıralarda yer aldığı  bilinmektedir. 2008 yılında Tayvan’dan 1,7 Milyar Dolarlık ithalat gerçekleştirilmiş ve aynı yıl Tayvan’a gerçekleştirilen ihracat   97 Milyon Dolar’da kalmıştır.   Ancak, Tayvan’a özellikle gıda ve inşaat malzemeleri sektörlerinde ihracat potansiyeli  bulunmamaktadır.  

Tayvan’ın Türkiye’deki yatırımlarının henüz istenen seviyede olmadığı, yakın dönemde özellikle güneş enerjisi, yüksek teknoloji ürünleri ve gıda sektörlerinde ülkemizde yeni yatırımlar gerçekleştirmelerinin planlandığı  görüşmelerde ifade edilmiştir.  

Tayvan katılımcı listesi  ekte bulunmakta olup, ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmalarımızın 5 Mayıs 2009 tarihine kadar, aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak,  Odamıza göndermeleri (e-posta: dim@aso.org.tr Tel: 0.312.417 12 00 / 1211 – 1212 Faks: 0.312.417 12 71)  gerekmektedir.  

İkili görüşme programı daha sonra katılımcılara iletilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

Ankara Sanayi Odası Tayvan Heyet Organizasyonu Başvuru Formu:  

8  Mayıs 2009 / ASO I. Organize Sanayi Bölgesi – Sincan

 

 Firma Adı: