AB’YE KİMYASAL MADDE VEYA KARIŞIM İHRAÇ EDEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! - Ankara Sanayi Odası

AB’YE KİMYASAL MADDE VEYA KARIŞIM İHRAÇ EDEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Tarihi     :  19.10.2010
İşareti    :  4/5000-3576
 
Sayın Üyemiz;
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı İMMİB’den alınan bir yazıda, CLP Tüzüğü’nün (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20.01.2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, sözkonusu Tüzük kapsamında, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların bu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü bulunduğu ifade edilerek, AB üyesi ülkelere ihracat yapan firmaların, CLP Tüzüğü’nün öngördüğü şartları yerine getirmeleri gerektiği bildirilmiştir.
 
CLP düzenlemesi hakkında TOBB’un http://clp.immib.org.tr internet sitesinde detaylı bilgi yer almakta olup, ayrıca, İMMİB tarafından, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası’nce hazırlanan, CLP Tüzüğü ve AB’ye ihracat yapan firmalarımızın Tüzük kapsamındaki yükümlülükleri konusunda bilgilerin yer aldığı kitapçık örnekleri Odamıza ualştırılmış olup, 27.10.2010 tarihine kadar Odamızdan talep edilmesi halinde (Fulya TUNCA-Ticaret Uzmanı, Tel: 417 12 00-1213), talep edilecek miktar kadar İMMİB’den kitapçık getirtilerek ilgili firmalarımıza verilebilecektir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası