AB’nin Yeni GTS Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

AB’nin Yeni GTS Yönetmeliği Hk.

Tarihi  : 21.08.2013
İşareti : 
4/5000-2997 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimini düzenlemek üzere hazırlanan 978/2012 sayılı Yönetmeliğin 31.10.2012 tarihinde AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtilmiş ve söz konusu Yönetmeliğin tam metnine (www.eur-lex.europa.eu) internet sitesinden 2012/October/31.10.2012/L303 sekmeleri üzerinden ulaşılabildiği ifade edilmiştir.
 
Yazıda anılan Yönetmelik uyarınca, halihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 89’a düşürüldüğü, ancak sözkonusu Yönetmelikte değişiklik öngören ve 21.02.2013 tarihinde AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 154/2013 sayılı Yönetmelik hükmü uyarınca, yararlanıcı ülkeler listesinden Azerbaycan ve İran’ın da çıkarılmış olduğu belirtilmiştir.
 
Yazıda, Türkiye-AB arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13üncü ve 16ncı maddeleri uyarınca, sözkonusu değişikliklerin ülkemiz dış ticaret rejimine de uygulanması gerektiği belirtilmiş ve yapılacak değişikliklerin ülkemiz sanayiine etkilerinin değerlendirilmesi yönünde Bakanlık tarafından çeşitli çalışmaların sürdürüldüğü dile getirilmiştir.
 
Bu kapsamda,  konu ile ilgili olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  en geç 11 Eylül  2013 Çarşamba  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası