ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansı hk. - Ankara Sanayi Odası

ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansı hk.

Tarihi     : 01.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4099
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen, KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek bu işletmelerin her açıdan standartlarını yükseltmek suretiyle rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen, iki yıllık uygulama süresine sahip “Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Ağının Yaygınlaştırılma Projesi”nin 2008 yılı Mayıs ayı itibariyle hayata geçirildiği ve 12 ilimizde ABİGEM’lerin kurulduğu belirtilmektedir.
 
Bu tarihten itibaren ABİGEM’lerin, KOBİ’lere hizmet vermekte olduğu, böylelikle KOBİ’lerin rekabet edilebilirliklerini artırmalarına yardımcı olmaya çalıştıkları ifade edilmektedir. ABİGEM’lerin en önemli görevlerinden birinin de KOBİ’leri bilgilendirmek ve küresel ekonomik krizin hakim olduğu şu günlerde KOBİ’lerin mevcut durumuna uyum sağlamalarını temin etmek olduğu bildirilmektedir.
 
KOBİ’lere ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi sunmak ve bu alanlardaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla “ABİGEM Uluslararası KOBİ Konferansı” düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Konferansın, ekteki program çerçevesinde 7 – 8 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası