ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI - Ankara Sanayi Odası

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI

    8 Haziran 2017

İşareti : 05/5000-1689
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, ABD’nin, 17 Mayıs 2017 tarihinde, İran’ın balistik füze programına sağladıkları destek bağlamında toplam 7 şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldığı belirtilmiş olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yaptırımlar kapsamına alınanlar arasında Suriye’ye patlayıcı madde ve diğer askeri malzemenin satışını kolaylaştırdığı belirtilen İran Savunma Sanayi Kurumu Ticaretten Sorumlu Direktör Yardımcısı Morteza Farasatpour ve İran’ın balistik füze programına dahil olması nedeniyle “Shahid Bakeri Industries Group” Direktörü Rahim Ahmadi’nin yanı sıra füzelere tatbik edilebilir nitelikte milyonlarca dolar değerinde malzemeyi İran’a sağladığı belirtilen 3 ÇHC firması bulunmakta olduğu belirtilmiştir.

ABD Hazine Bakanlığı’nın söz konusu kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran vatandaşları ya da aile üyelerine yönelik insan hakları nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan bireylere dair ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla birlikte aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir. Söz konusu rapora https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2017/270917.htm linkinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin listesi ek-2’de bilgilerinize sunulmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı’nın yazısında, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- ABD Hazine Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2017 tarihinde yapılan açıklamada yer alan 7 şahıs ve kuruluşun
listesi (1 sayfa)

2- Gerçek ve tüzel kişilerin listesi (2 sayfa)