ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi - Ankara Sanayi Odası

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

    10 Aralık 2012

Tarihi  : 10.12.2012
İşareti : 05/5000-3735
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS/ GSP), gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar uygulanması suretiyle gelişmekte olan ülke ürünlerine, gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlayan bir sistem olduğu ifade edilerek, söz konusu uygulamanın ana amacının, gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini artırmak, sanayileşmelerini teşvik etmek ve ekonomik büyümelerini hızlandırmak olduğu belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Amerika Birleşik Devletlerinin 1976 yılından bu yana, ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini uygulamakta olduğu ve GTS uygulamasından yararlanan ABD’li ithalatçının, ülkemiz menşeli malları daha ucuza ithal ettiği; GTS uygulamasından yararlanan Türk ihracatçısının ise , özellikle söz konusu sistemden yararlanamayan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazandığı ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda yazıda, ABD’ye yapılan ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçılarımızın ABD GTS uygulamasından daha etkin bir şekilde faydalanabilmelerini teminen, Ekonomi Bakanlığının hazırlamış olduğu ve anılan uygulamanın temel esasları ve ülkemizin yararlanma durumu ile ilgili bilgileri içeren yayma http://www.ibp.gov.tr/pg/assets/rapor/09RPR007.pdf internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu rapora, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi (http://www.tobb.org.tr) Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi sayfasında, “Ülke Duyuruları” başlığından da ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası