ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

    16 Nisan 2018

İşareti : 04/5000-946
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek(selin.ornek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerinde sunulan ürünün teslim evrakında (CBP Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, “23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını imzalamış, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış bulunmaktadır. İlaveten , yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda , 1 Ocak 2018’den GTS’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosedürleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir” denmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno