ABD Eylem Planı - Ankara Sanayi Odası

ABD Eylem Planı

    8 Şubat 2012

Tarihi  : 08.02.2012
İşareti : 05/5000-504
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, mevcut pazarlardaki payın korunması ve alternatif pazarlara giriş imkanlarının yaratılması, ihraç pazarlarımızda elde edilen kazanımların yeni açılım ve stratejilerle sürüdürülebilir hale getirilmesi, daha yoğun ve etkin pazara giriş faaliyetlerinin yapılabilmesi teminen, Ekonomi Bakanlığı’nca 2012-2013 dönemi için hedef ülkelerin belirlendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu ülkeler arasında ABD’nin de bulunmakta olduğu ve ABD’ye yönelik olarak bir Eylem Planı hazırlanması yönünde çalışmaların başlatıldığı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından anılan Eylem Planı çalışmalarında yararlanılmak üzere, ABD’ye yönelik gerçekleştirilmesi öngörülen veya gerçekleştirilmesinde fayda görülen çalışma ve faaliyetler ile ABD pazarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri olan üyelerimizin en geç 10 Şubat 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Faks: 312 417 52 05 veya e-posta: dim@aso.org.tr) görüşlerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası