ABD’Lİ Firmalar İle Yapılacak Ortak Projelerin Finansmanı Semineri - Ankara Sanayi Odası

ABD’Lİ Firmalar İle Yapılacak Ortak Projelerin Finansmanı Semineri

    5 Eylül 2013

Tarih: 05.09.2013
İşareti: 05/5000-3142
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Sanayi Odası ve ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı organizasyonu ile 12 Eylül 2013 tarihinde Odamızda, finans ve Amerika’da iş  yapma konuları üzerine “ABD’li Firmalar ile Yapılacak Ortak Projelerin Finansmanı Semineri” gerçekleştirilecektir.  
 
Söz konusu seminerde, ABD ve Türkiye arasında iş ortaklıkları oluşturmak, Ankara’daki faaliyetlerinize katkı sağlamak amacıyla Ticaret ve Proje Finansmanı Çözümlerine ve Türkiye’den Amerika’ya olan ihracatın arttırılmasına yönelik sunumlar yapılacaktır.
 
Seminere ait program aşağıda yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin 9 Eylül 2013 Pazartesi gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Tel: 417 12 00, e-posta: dim@aso.org.tr ) katılımlarını iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
ABD’li Firmalar ile Yapılacak Ortak Projelerin Finansmanı Semineri, 12 Eylül 2013
 
15:00   Odamız Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR’in açılış konuşması
15:05   Amerikan Ticari Hizmetleri’nin A.B.D.’den ithalat yapılmasına nasıl yardım edebileceği hakkında sunum – John Fay, Amerikan Ticari Ataşesi (İngilizce, Türkçe tercüme)
15:35   A.B.D.’ye yapılan ihracat hakkında Ekonomi Bakanlığı sunumu –
Kadir Bal, Washington eski Ticaret Ataşesi
16:05  US Exim ve Overseas Private Investment Corporation hakkında sunum -Berat Pehlivanoğlu (PFS Finance) -Türkiye’ye ithalata odaklanılarak
16:30   Soru ve Cevap
17:00   Kapanış