ABB İhtiyaçlarına Yönelik Yenilikçi Proje Pazarı Hk. - Ankara Sanayi Odası

ABB İhtiyaçlarına Yönelik Yenilikçi Proje Pazarı Hk.

    4 Eylül 2012

Tarihi  : 04.09.2012
İşareti : 
4/5000-2772
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
   
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Odamız arasında  17.08.2011 tarihinde kurulan ABB Proje Ofisi’nin amacı; ABB İhtiyaçlarının yerli üretim ile karşılanabilmesi için  üniversite, sanayi, girişimci, destekleyici kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yenilikçi proje ve çözümler üretebilmektir. Koordinasyonu OSTİM tarafından yürütülen Proje Ofisi’nin öncelikli iş planı çerçevesinde taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırmak amacıyla  ABB ihtiyaçlarına yönelik Yenilikçi Proje Pazarı etkinliğinin gerçekleştirilmesi  kararlaştırılmıştır.
 
Üniversite, sanayi, teknokentler, kamu kurum ve kuruluşları, girişimciler, firmalar, akademisyen, çalışan, öğrenci vb. toplumun her kesiminden kişi ve kurumların katılabileceği Proje Pazarında proje konularının;
 
·        Tamamıyla yeni bir teknolojik uygulama ve sistem,
·        Varolan bir teknolojinin veya sistemin yeni bir alanda uygulaması,
·        Varolan bir teknoloji veya sistemin verimliliğinin arttırılması üzerine bir çözüm
önermesi beklenilmektedir.
 
Başvuruda bulunan projelerin değerlendirilmesinde:
·        Başvuran projelerin teknolojik ve Ar-Ge aşamasını tamamlamış olması,
·        Projenin teknik yapılabilirliğinin somut hale gelmiş olması,
·        Özgün ve yenilikçi niteliklerde sahip olması,
·        Projenin ticari başarı potansiyeline sahip olması,
·        Projenin ana fikrini vurgulayarak projenin amacını ve sağlayacağı katkıları özetleyen bir biçimle sunulması
hususlarına  dikkat edilecektir.            
 
ABB Proje Pazarı faaliyeti kapsamında sunulan projeler ABB, Odamız ve Proje Ofisi uzman/temsilcileri tarafından değerlendirilerek Ankara Büyükşehir Belediyesine çözüm olarak sunulacak, tarafların işbirliği için gerekli altyapı ve koordinasyon sağlanacaktır.
 
Proje başvuruları,1 – 30 Eylül tarihleri arasında;  www.ostim.org.tr web adresinde yer alan ABB  Proje Pazarı Başvuru Formunun doldurulması kanalıyla gerçekleştirilecektir.
 
Bu çerçevede ABB ihtiyaçlarına yenilikçi, özgün ve hizmet kalitesini artıran çözümler getireceğine inandığımız ABB Proje Pazarına katılımınız hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Detaylı Bilgi İçin:
Barış ALTUN Ostim OSB 385 50 90 -1414 baris.altun@ostim.com.tr
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası