AB VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ-II” BAŞLIKLI HİBE PROJESİ H - Ankara Sanayi Odası

AB VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ-II” BAŞLIKLI HİBE PROJESİ H

AB VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ-II” BAŞLIKLI HİBE PROJESİ HK.

Tarihi     : 10.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1505
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl  Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nce Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında yürütülen “AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II” başlıklı hibe projesi ile “Tarım-Balıkçılık” ve “Kültür-Sanat” olmak üzere 2 konu başlığı altında toplam 4.2 Milyon Avro hibe dağıtılacağı, hibe çağrısına Mart ayında çıkılacağı ve takiben Mart ve Nisan aylarında 14 ilde bilgilendirme toplantıları yapılacağı, ekte yer alan Taslak Takviminde İlimizde yapılacak bilgilendirme toplantısı tarihinin 28 Nisan 2009 olarak belirlendiği, yer olarak ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantı salonunda gerçekleştirileceğinin AB Genel Sekreterliği’nce şifai olarak bildirildiği ifade olunmaktadır.

Toplantı, hibe çağrısı ve ilgili dökümanların http://www.csdproject.net/web/ , http://www.abgs.gov.tr , http://mtbi.gov.tr web sayfalarında sayfalarında yayımlanacağı belirtilmektedir.

Ek:Taslak Takvimi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası