AB ÜYESİ DEVLETLERİN TEKNİK MEVZUAT, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNİN UYGUL - Ankara Sanayi Odası

AB ÜYESİ DEVLETLERİN TEKNİK MEVZUAT, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNİN UYGUL

    23 Haziran 2010

Tarihi     : 21.06.2010
İşareti    :  4/5000-2052
 
Sayın Üyemiz, 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Komisyonu yetkilileri ile AB üyesi devletlerin temsilcilerinin teknik mevzuat, ürün güvenliği ve yeni yaklaşım direktiflerinin uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ele aldıkları “Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Politikasında Görev Yapan Kıdemli Memurlar Grubu (SOGS)” toplantısının 17-18 Mayıs 2010 tarihlerinde Brüksel’de düzenlendiğinden bahisle, sözkonusu toplantıda Komisyon tarafından bazı sektörel direktiflerin 768/2008/EC sayılı Karar çerçevesinde uyumlaştırılması çalışmalarının başlatıldığı, bu çalışmalarında izlenecek yönteme ilişkin bir açık danışma prosedürünün oluşturulduğu ve anılan prosedür hakkında bilgiye http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4289&lang=en adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan soru formlarının doldurulması ve olası görüşlerin Müdürlüklerine iletilmesi durumunda bu hususların Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
İlgili Kişi:
 
  
 
B.ÖZGÜVEN (Mühendis)
 
Tel: 231 72 80
 
Faks: 231 48 90