AB ÜLKELERİNDE GÜMRÜK BEYAN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK TÜM NAKLİYECİLERİN EORI VERİTABANINA K - Ankara Sanayi Odası

AB ÜLKELERİNDE GÜMRÜK BEYAN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK TÜM NAKLİYECİLERİN EORI VERİTABANINA K

Tarihi     :02.07.2010
İşareti    :4/5000-2172
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; AB gümrük mevzuatı gereğince 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB üye ülkelerinin herhangi birinde Gümrük Beyan işlemi gerçekleştirecek tüm nakliyecilerin (AB’de kayıtlı, ticari faaliyet gösteren ve dolayısıyla beyan zorunluluğu bulunan tüm ithalatçı/ihracatçıların) EORI (Economic Operators Registration and Identification Number) veritabanına kayıt yaptırmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmiştir.
 
Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı’ndan almış oldukları bir yazıda; uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle öngörülen esneklik süresinin, AB Komisyonu’nun 25 Mayıs 2010 tarihli duyurusuna istinaden 01 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceği ifade edilmiştir.
 
Sözkonusu yazıda ayrıca, EORI numaralarının Gümrük Beyannamelerinde kullanımına ilişkin hâlihazırda uygulanan mevzuatın değişmediği ve Topluluk Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili kısımlarının halen geçerli olduğu, konuya dair son gelişmelerin Gümrük Müsteşarlığı’nın internet sitesinde (www.gumruk.gov.tr) yer alan duyurular bölümünden takip edilebileceği bildirilmektedir.
 
Buna göre, mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmayıp, bu uygulama için tanınan geçiş sürecinin sona erdiği ve bu tarih itibariyle daimi EORI no.su olmayan AB’de kayıtlı, ticari faaliyet gösteren ve dolayısıyla beyan zorunluluğu bulunan tüm ithalatçı/ihracatçıların ve nakliyecilerin AB sınırları içerisinde işlem yapamayacağının anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası