AB – Türkiye Küresel İş Köprüleri Girşimi - Ankara Sanayi Odası

AB – Türkiye Küresel İş Köprüleri Girşimi

    29 Kasım 2012

Tarihi  : 29.11.2012
İşareti : 05/5000-3603
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından geliştirilmiştir. Bu girişime yön vermek üzere, üçlü işbirliğine konu olacak sektörlerin belirlenmesine dönük bir fizibilite çalışması Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Fizibilite çalışması ışığında seçilen ülkelere göre aşağıdaki değer zincirleri belirlenmektedir:
 
•          Mısır: Ulaştırma ve Lojistik, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Bayilik ve Alışveriş Merkezleri, Su Ürünleri, Süt Ürünleri, Turizm ve ilgili olabilecek diğer iş alanları
•          Tunus: Yenilenebilir Enerji Uygulamaları, Turizm, Elektro-mekanik, Gıda & Tarım Ürünleri (Zeytin ve Zeytinyağı) ve ilgili olabilecek diğer iş alanları
•          Filistin: Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Gıda & İçecekler, İnşaat Malzemeleri, Plastik, Hazır Giyim, ve Cenin Organize Sanayi Bölgesi ve ilgili olabilecek diğer iş alanları.
 
Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” çerçevesinde, 20-23 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da Türk ve AB firmalarını bir araya getirecek bir eşleştirme faaliyeti gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Antalya’daki etkinlikte ayrıca, Mısır, Tunus ve Filistin’de yatırım ve iş yapma ortamı konularını içeren “Atölye Çalışmaları” gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
 
Antalya’daki Türk ve AB Firmaları arasında sağlanacak eşleşmeyi, Mısır, Tunus ve Filistin’de gerçekleştirilecek üçlü iş görüşmeleri takip edeceği bildirilmektedir. “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi”ne iştirak etmek isteyen firmaların http://businessbridges.tobb.org.tr/ adresinde yer alan müracaat formunu 16 Aralık 2012 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.
 
Müracaat eden firmalar arasında Antalya’daki etkinliğe davet edilecekler, müracaat formundaki bilgiler çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin oluşturacağı bir Çalışma Grubu tarafından değerlendirilerek, sonuçlar ile Antalya’daki etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi firmalara iletileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası